واژه هایم: تو تمام نمی شوی

تمام نمی شوی، عزیزجان من

عزیز جان من

پ.ن: اگر یار موافقی دارید ببریدش جایی بین درخت های به برف نشسته یک پارک و به چای داغ و هم نفسی مهمانش کنید

لذت تمام زندگی در همین لحظه هاست

منتشرشده در روزنوشت, واژه هایم | دیدگاه‌تان را بنویسید: