بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

واژه هایی: ماه و سنگ

کی به انداختن سنگ پیاپی در آب ماه را می شود از حافظه آب گرفت؟  

منتشرشده در واژه هایی | برچسب‌شده | ۱ دیدگاه