بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

واژه هایم: تعدیل نیرو

سکانس اول: تلفن زنگ می خورد و نیمی از همکارانت را برای یک جلسه فوری احضار می کنند. سکانس دوم: بی خیال نشسته ای و کارت را می کنی، ناگهان، همکارت را میبینی که منتظراست تا نامه تعدیلش را بگیرد. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روزنوشت, واژه هایم | دیدگاه‌تان را بنویسید: